Verenigd Koninkrijk: De strategie “Helping Great Britain work well” en de aanpak van spier- en skeletaandoeningen
19/03/2020 Type: Casestudies 10 pagina’s

Verenigd Koninkrijk: De strategie “Helping Great Britain work well” en de aanpak van spier- en skeletaandoeningen

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, Employers

Er zijn aanwijzingen voor een geleidelijke vermindering van het aantal spier- en skeletaandoeningen in het Verenigd Koninkrijk over een periode van ruim 15 jaar. Het wetgevingskader voor spier- en skeletaandoeningen bestaat al bijna 40 jaar in het Verenigd Koninkrijk en de beleidsaanpak is erop gericht om werkgevers te informeren en hen in staat te stellen risico’s aan te pakken. De onderhavige strategie is de laatste in een reeks initiatieven die 20 jaar geleden zijn genomen.

Spier- en skeletaandoeningen worden in het kader van deze strategie aangepakt door middel van een prioriteitenplan voor de gezondheidszorg en ze worden ingebed in sectorspecifieke programma’s en andere activiteiten, zodat compartimentering vermeden wordt.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp