Naar leeftijdsvriendelijk werk in Europa: EU-agentschappen beschouwen werken en ouder worden vanuit een levensloopperspectief
29/06/2017 Type: Rapporten 84 pagina’s

Naar leeftijdsvriendelijk werk in Europa: EU-agentschappen beschouwen werken en ouder worden vanuit een levensloopperspectief

Keywords:Ouder worden en veiligheid en gezondheid op het werk, Campaign 2016-2017

Dit rapport belicht verschillende problemen die een vergrijzende bevolking met zich meebrengt en er wordt in nagedacht over innovatieve oplossingen. EU-OSHA gaat samen met Cedefop, EIGE en Eurofound dieper in op een aspect van demografische veranderingen en de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid, werkomstandigheden en de gezondheid en opleiding van werknemers.

Het rapport onderzoekt werkomstandigheden, geeft beleidsvoorbeelden voor de veiligheid en gezondheid van een vergrijzende beroepsbevolking, geeft een genderperspectief en gaat na hoe beroepsopleiding en een leven lang leren kunnen bijdragen tot actief ouder worden op het werk.

 

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp