Technische beoordeling van de uitbreiding van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2)
11/04/2018 Type: Rapporten 100 pagina’s

Technische beoordeling van de uitbreiding van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Statistiek

Dit rapport geeft de bevindingen van een gedetailleerde technische beoordeling van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2). De beoordeling was met name aangevraagd om te onderzoeken of een grotere enquête – uitgebreid met micro-ondernemingen en ondernemingen in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij – veel verschil zou uitmaken.

Opname van deze ondernemingen in de enquête lijkt de kwaliteit van de gegevens niet de hebben verminderd. Dit betekent een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van een betrouwbaar gegevensbestand, aangezien dergelijke ondernemingen op significante wijze bijdragen aan de economie. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor verbeterde steekproeven, die met het oog op Esener-3 zouden kunnen worden ingevoerd.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp