Zweden: De werkomgeving van vrouwen en preventie van spier- en skeletaandoeningen
19/03/2020 Type: Casestudies 13 pagina’s

Zweden: De werkomgeving van vrouwen en preventie van spier- en skeletaandoeningen

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk

Deze casestudie doet verslag van een initiatief in Zweden om vrouwen te sensibiliseren met betrekking tot gezondheidsrisico’s op het werk in het algemeen, en op het ontwikkelen van spier- en skeletaandoeningen in het bijzonder. De aandacht ging uit naar het verbeteren van de werkomstandigheden voor vrouwen en naar mogelijkheden om deze risico’s voor vrouwen te verminderen. In het kader van dit initiatief werden arbeidsinspecteurs opgeleid om het genderaspect in hun dagelijkse praktijk te integreren.

Vervolgens voerden zij inspecties uit die gericht waren op werkplekken en sectoren waarin vrouwen in de meerderheid zijn, en hielden zij besprekingen met werkgevers wanneer de risicopreventiemaatregelen ontoereikend bleken. Het initiatief was geslaagd wat betreft de sensibilisering en het heeft bijgedragen aan het veranderen van denkpatronen, maar om het genderaspect in beleidsvorming te integreren is een verandering op politiek niveau nodig. 

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp