Samenvatting: Medezeggenschap over de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk: kwalitatief bewijs uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)
03/04/2017 Type: Rapporten 15 pagina’s

Samenvatting: Medezeggenschap over de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk: kwalitatief bewijs uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)

Keywords:ESENER

Het onderzoek richt zich op het behartigen van de belangen van de werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid, zoals de vertegenwoordigers zelf, hun collega’s, hun werkgevers en managers deze ervaren. Het is gebaseerd op diepte-interviews met deze deelnemers uit 143 verschillende ondernemingen in zeven lidstaten van de EU: België, Estland, Griekenland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De meeste ondernemingen werden ondervraagd in het kader van Esener-2. Zij werden op gelijke wijze gekozen uit drie belangrijke sectoren (particuliere productiesector, publieke sector en particuliere dienstensector) en drie omvangscategorieën: klein, middelgroot en groot. In aanvulling op de analyse van de interviews is een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn extra interviews gehouden met informanten in belangrijke organisaties en is er nog een kwantitatieve analyse van relevante gegevens uit Esener-2 verricht.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp