Samenvatting - Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen: kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden de belangrijkste bevindingen uiteengezet van een onderzoek naar het beheer van psychosociale risico’s op de werkplek in Europa. Het verslag is opgesteld op basis van de kwalitatieve resultaten van gesprekken die zijn gevoerd met het personeel van micro- en kleine ondernemingen (mko’s) in Denemarken, Duitsland, Spanje, Kroatië, Nederland en Polen. Al deze landen hebben deelgenomen aan de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019).

Aan de hand van de informatie in het verslag, die voortvloeit uit getuigenissen van managers en werknemers, wordt nagegaan hoe het beheer van psychosociale risico’s in mko’s is opgezet. Zo wordt beter inzicht geboden in de relevante aspecten van de context waarin bedrijven hun werkzaamheden verrichten, waaronder de nationale situatie, economische factoren en werkgerelateerde kwesties.

Het onderzoek bevestigt de bevindingen van de gesprekken die in het kader van de Esener 2019-enquête hebben plaatsgevonden, waaruit blijkt dat een bedrijf dat zijn personeelsleden meer speelruimte biedt bij de organisatie van hun taken en werktijden het beste presteert in de preventie van psychosociale risico’s en de aanpak van de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Downloaden in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |