Samenvatting - Een gegevensgestuurde methode voor het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplekken in de EU
17/01/2019 Type: Rapporten 29 pagina’s

Samenvatting - Een gegevensgestuurde methode voor het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplekken in de EU

Keywords:Campagne 2018-2019

In dit samenvattend verslag wordt de basis gelegd voor een gegevensgestuurde methodologie, die is ontwikkeld om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek in de EU te beoordelen en een basis te bieden voor het volgen van trends en ontwikkelingen in blootstelling en gebruik.

Het is een samenvatting van de gevolgde benadering - het combineren van publiek beschikbare gegevensbronnen met evaluatie door en input van deskundigen - om gevaarlijke stoffen die aanleiding tot bezorgdheid geven, aan te wijzen en er prioriteit aan te geven.

In het verslag wordt ook gewezen op de nadelen van deze methode en worden mogelijke verbeteringen en volgende stappen voorgesteld.

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp