Samenvatting Analyse van casestudy’s betreffende werken met chronische spier- en skeletaandoeningen
27/07/2020 Type: Rapporten 9 pagina’s

Samenvatting Analyse van casestudy’s betreffende werken met chronische spier- en skeletaandoeningen

Keywords:Ouder worden en veiligheid en gezondheid op het werk, Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

In dit verslag worden acht casestudy’s gepresenteerd van mensen met chronische spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) die na een ziekteverlof weer aan het werk zijn gegaan of die, ondanks hun SSA, aan het werk zijn gebleven. De casussen zijn bedoeld om de ervaringen van deze werknemers te onderzoeken (die uit uiteenlopende organisaties, sectoren en Europese landen afkomstig zijn) om zo goede praktijken in kaart te brengen.

Een vroegtijdige interventie, steun van managers en collega’s en een open communicatie behoren tot de succesfactoren zoals die in deze casestudy’s naar voren komen. Door eenvoudige maatregelen kunnen mensen vaak aan het werk blijven. In de analyse wordt ook ingegaan op de mogelijkheid om de interventies naar andere organisaties te ‘kopiëren’ en op de voordelen voor een bedrijf van het behoud van ervaren werknemers.

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp