Seasonal workers

Seizoenwerkers: ken je rechten en blijf veilig en gezond op het werk

Keywords:

Seizoenwerkers in de gehele EU hebben recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Vaak zijn zij echter blootgesteld aan precaire werk- en leefomstandigheden, die door de COVID-19-pandemie verder zijn verslechterd. De Europese Arbeidsautoriteit is begonnen met de campagne ‘Rechten voor alle seizoenen’ in de agrovoedingssector om seizoenwerkers bewuster te maken van hun rechten en de diensten waar zij een beroep op kunnen doen.

Deze campagnefolder bevat toegankelijke informatie voor seizoenwerkers over hun rechten, de risico’s waar ze tegenaan kunnen lopen en de verantwoordelijkheden van hun werkgevers. Er staat ook waar ze hulp kunnen krijgen als dat nodig is en er zijn links naar andere nuttige informatiebronnen.

Downloadenin: en