Veiligheid en gezondheid bij micro- en kleine ondernemingen in de EU: gezien vanuit de werkplek
19/06/2018 Type: Rapporten 163 pagina’s

Veiligheid en gezondheid bij micro- en kleine ondernemingen in de EU: gezien vanuit de werkplek

Keywords:Microenterprises

Dit rapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar de afspraken en ervaringen inzake veiligheid en gezondheid op het werk bij 162 micro- en kleine ondernemingen die geselecteerd zijn uit verschillende bedrijfstakken in negen EU-lidstaten: België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Elke casestudie omvatte een bezoek aan een deelnemend bedrijf en interviews met de eigenaar-leidinggevende en een werknemer, evenals observatie van de activiteiten van de onderneming.

De meest geconstateerde attitudes in de onderzochte middelgrote bedrijven waren onder meer een sterk reactieve benadering, het idee dat 'gezond verstand' voldoende was als maatregel voor gezondheid en veiligheid op de werkplek en het onderschatten van gezondheidsrisico's. Er zijn natuurlijk ook externe kenmerken die van invloed zijn op bedrijfscultuur en praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek bij micro- en kleine ondernemingen, waaronder de nationale regelgevings- en sociaaleconomische context. In het rapport worden de gevolgen van die attitudes en context besproken.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp