Veiligheid en gezondheid bij micro- en kleine ondernemingen in de EU: van beleid naar praktijk – beschrijving van goede voorbeelden

Keywords:

Dit rapport biedt een selectie van casestudies met betrekking tot succesvolle pogingen om micro- en kleine ondernemingen (mko's) te ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De meer dan veertig inspirerende voorbeelden uit twaalf EU-lidstaten zijn gerangschikt op thema, zoals meerdimensionale strategieën en initiatieven van niet-VGW-tussenpersonen. Het doel is te laten zien dat mko's weliswaar soms moeite hebben om de veiligheid en gezondheid te beheren, maar dat initiatieven om VGW bij mko's te verbeteren succesvol kunnen zijn en naar andere landen en sectoren kunnen worden overgedragen. In dit rapport wordt geprobeerd via het verzamelen en analyseren van casestudies een antwoord te formuleren op de essentiële vraag "wat werkt voor wie en in welke omstandigheden?".

Downloadenin: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp