Veiligheid en gezondheid bij micro- en kleine ondernemingen in de EU: Eindverslag van het 3-jarige SESAME-project
19/06/2018 Type: Rapporten 103 pagina’s

Veiligheid en gezondheid bij micro- en kleine ondernemingen in de EU: Eindverslag van het 3-jarige SESAME-project

Keywords:Microenterprises

In dit rapport staan de bevindingen van de uiteindelijke analyse van het SESAME-project, een driejarig project dat onderzoek uitvoert naar de staat van de veiligheid en gezondheid op het werk bij micro- en kleine ondernemingen (mko's) in Europa. Het hoofddoel van de analyse was vast te stellen "wat werkt voor wie en in welke context".

Een van de belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek is dat er behoefte is aan versterking en ondersteuning van de nationale systemen voor regelgeving en inspectie in alle EU-lidstaten. Uit de analyse komt ook het belang naar voren van de betrokkenheid van vakbonden en werkgeversorganisaties bij de ontwikkeling van beleid om mko's te bereiken, van betere integratie van VGW in het sectorspecifieke onderwijsstelsel en van duurzame, gemakkelijk toepasbare oplossingen voor mko's die ook elders toegepast kunnen worden.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp