Samenvatting - Blootstelling aan carcinogene agentia en arbeidsgerelateerde kanker. Een overzicht van beoordelingsmaatregelen.
15/12/2014 Type: Rapporten 27 pagina’s

Samenvatting - Blootstelling aan carcinogene agentia en arbeidsgerelateerde kanker. Een overzicht van beoordelingsmaatregelen.

Keywords:Campagne 2018-2019, Gevaarlijke stoffen, Emerging risks

Deze samenvatting geeft een kort overzicht van de bevindingen en aanbevelingen van een rapport over de beoordelingsmethoden voor de blootstelling aan carcinogene agentia en arbeidsgerelateerde kanker. Eerst worden in een schematisch overzicht relevante beroepsfactoren weergegeven: blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia, en andere mogelijk kankerverwekkende omstandigheden (zoals ploegen- of nachtdienst). Daarna volgt een korte beschrijving van tools voor het beoordelen van de blootstelling en enkele nieuwe benaderingen om de risico's op beroepsgerelateerde kanker te beoordelen en te helpen voorkomen. De aanbevelingen uit het rapport worden samengevat in een overzichtelijke tabel en verwijzen naar voorbeelden op nationaal, Europees en werkplekniveau.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp