Revalidatie en de terugkeer naar het arbeidsleven na kanker: Literatuuronderzoek
04/02/2017 Type: Literatuurbesprekingen 81 pagina’s

Revalidatie en de terugkeer naar het arbeidsleven na kanker: Literatuuronderzoek

Keywords:Revalidatie, Work-related cancer

Dankzij betere behandelingen zijn er steeds meer mensen in Europa die kanker overleven. De meeste mensen die genezen, gaan na behandeling weer aan het werk. Velen van hen kampen echter met chronische klachten en beperkingen die het werken bemoeilijken.

Deze samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur en bundelt informatie over bestaande initiatieven, beleidsmaatregelen en goede praktijken wat betreft revalidatie en de terugkeer naar het arbeidsleven na kanker, evenals voorbeelden van een geslaagde herintegratie.

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp