Van beleid naar praktijk: beleid, strategie, programma's en acties ter ondersteuning van VGW in micro- en kleine ondernemingen
20/12/2017 Type: Rapporten 99 pagina’s

Van beleid naar praktijk: beleid, strategie, programma's en acties ter ondersteuning van VGW in micro- en kleine ondernemingen

Keywords:Microenterprises

Dit rapport biedt een overzicht van de mogelijkheden om veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te ondersteunen bij micro- en kleine ondernemingen (mko's).

Mko's stuiten op specifieke problemen bij de identificatie en het beheer van risico's. In het rapport laten goede voorbeelden uit twaalf EU-landen zien hoe verschillende tussenpersonen, autoriteiten en VGW-instanties het gesprek kunnen aangaan met mko's en deze kunnen ondersteunen. Het rapport verkent ook de ervaringen van VGW-tussenpersonen die met mko's werken die verzameld zijn in workshops en interviews die hebben plaatsgevonden in negen EU-lidstaten: België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het is duidelijk dat er niet één kant-en-klare oplossing is om de veiligheid en gezondheid van werknemers in de kleinste bedrijven te garanderen: een combinatie van verschillende instrumenten en initiatieven die is toegesneden op de specifieke behoeften van elk afzonderlijk bedrijf is waarschijnlijk de meest efficiënte en doeltreffende insteek.

In de meeste situaties en sectoren moet veel meer worden gedaan om VGW bij mko's te verbeteren. Op basis van de voorbeelden die in dit rapport aan bod komen, worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige beleidsontwikkelingen.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp