Participatieve ergonomie en het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek

Keywords:

In deze discussienota wordt een inleiding gegeven op participatieve benaderingen van ergonomie en wordt gekeken naar de doeltreffendheid ervan voor het voorkomen van werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Bij participatieve ergonomiemaatregelen worden de personen die het werk zelf uitvoeren betrokken bij het vinden van oplossingen om ergonomische risico’s van het werk te verminderen.

In de nota wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, worden een aantal voordelen van deze manier van aanpak bekeken en wordt uitgelegd waarom het succes van de benaderingen soms lastig te beoordelen is. Er worden ook praktische hulpmiddelen, verdere informatiebronnen en een aantal casestudy’s gegeven over het gebruik van participatieve ergonomie voor de vermindering van risico’s voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat op het werk.

Downloaden in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |