Promotie van OiRA in Frankrijk
29/03/2018 Type: Casestudies 4 pagina’s

Promotie van OiRA in Frankrijk

Keywords:HORECA, OiRA, Wegvervoer

In Frankrijk zijn met OiRA-tools (ontwikkeld door het INRS) veel micro- en kleine ondernemingen (mko's) bereikt en gestimuleerd om een risicobeoordeling uit te voeren. In deze casestudy wordt een samenvatting gegeven van de activiteiten die in de sectoren wegtransport en horeca zijn uitgevoerd om mko's te informeren over veiligheid en gezondheid op het werk.

De samenvatting bevat achtergrondinformatie over beide sectoren en een toelichting op de belangrijkste accenten die in de tools worden gelegd.

Ze laat ook zien hoe verschillende partners bij het proces zijn betrokken en wat de succesfactoren zijn.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp