Informatieblad: Gefabriceerde nanomaterialen op de werkplek
03/10/2018 Type: Informatiebladen 8 pagina’s

Informatieblad: Gefabriceerde nanomaterialen op de werkplek

Keywords:Nanomaterialen, Gevaarlijke stoffen, Campagne 2018-2019

Dit informatieblad geeft een overzicht van hoe om te gaan met nanomaterialen op de werkplek. Deze materialen die heel kleine partikels bevatten, zijn potentieel toxisch.

Dit informatieblad geeft nadere bijzonderheden over de relevante EU-wetgeving, het onderzoekt de mogelijke impact van nanomaterialen op de gezondheid, biedt nuttig advies aan werkgevers over de preventie of beperking van de blootstelling hieraan en beschrijft de belangrijkste blootstellingsroutes: inademing, huidcontact en inslikken. Het STOP-beginsel kan worden gebruikt om de blootstelling aan nanomaterialen te vermijden dan wel te verminderen; in het informatieblad worden de praktische maatregelen opgesomd die in navolging van dit beginsel kunnen worden genomen.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Aanvullende publicaties over dit onderwerp