Werken met ontsmette containers in havens: gezondheidsrisico's en preventiemaatregelen
10/04/2018 Type: Rapporten 54 pagina’s

Werken met ontsmette containers in havens: gezondheidsrisico's en preventiemaatregelen

Keywords:Voorkomen van arbeidsongevallen, Gevaarlijke stoffen, Vervoer

In dit rapport worden de potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico's beoordeeld die voortvloeien uit het havenwerk met containers die met bestrijdingsmiddelen zijn ontsmet.

De auteurs geven een overzicht van de wetgeving en de risico's, en geven concrete voorbeelden van preventieve maatregelen en strategieën. Ze concluderen dat onze kennis belangrijke hiaten vertoont. Ook wordt het probleem onderschat omdat negatieve gevolgen voor de gezondheid niet naar behoren worden geregistreerd en ontsmette containers zelden worden geëtiketteerd.

De auteurs raden aan prioriteit te geven aan controlemaatregelen, zoals een risicobeoordeling vóór opening van de container, routinescreening van containers die aankomen in havens en maatregelen tot handhaving van de regels voor het etiketteren van containers.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp