Duitsland: Een systematische aanpak ter preventie van spier- en skeletaandoeningen
19/03/2020 Type: Casestudies 10 pagina’s

Duitsland: Een systematische aanpak ter preventie van spier- en skeletaandoeningen

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Deze casestudie belicht de holistische aanpak van spier- en skeletaandoeningen in Duitsland, die wordt vergemakkelijkt dankzij een uitgebreid wettelijk kader. Spier- en skeletaandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaak van ziekteverzuim in Duitsland en het voorkomen ervan is een van de prioriteiten in de gezamenlijke Duitse strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze strategie zijn meerdere belanghebbenden betrokken – de federale overheid, de deelstaten en de instellingen voor ongevallenverzekeringen, maar ook beroepsverenigingen, veiligheidsdeskundigen en bedrijfsartsen – waardoor een veelzijdige, gezamenlijke aanpak mogelijk is. De wet op de preventieve gezondheidszorg biedt een solide wettelijke basis voor een dergelijke samenwerking en erkent de noodzaak om activiteiten te integreren die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid, niet alleen op de werkplek maar ook op plaatsen waar mensen wonen en leren.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp