Frankrijk: Het TMS Pros-programma en andere initiatieven om spier- en skeletaandoeningen aan te pakken
19/03/2020 Type: Casestudies 13 pagina’s

Frankrijk: Het TMS Pros-programma en andere initiatieven om spier- en skeletaandoeningen aan te pakken

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, Health surveillance

Deze casestudie laat zien dat de prevalentie van spier- en skeletaandoeningen in Frankrijk zeer hoog is en dat spier- en skeletaandoeningen een belangrijke oorzaak van beroepsziekten zijn. Spier- en skeletaandoeningen zijn aangepakt in een reeks initiatieven, waaronder steunregelingen en begeleiding.

Het TMS Pros-programma biedt bedrijven ondersteuning om werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen te voorkomen en het biedt financiële steun aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Ter verbetering van de epidemiologische surveillance van beroepsrisico’s in Frankrijk is de cohortstudie voor de monitoring van werkgerelateerde gezondheidsproblemen Constances opgezet. Deze studie zal het inzicht in het verband tussen beroepsfactoren en gezondheidsproblemen verbeteren en een sterke empirische onderbouwing voor beleidsbeslissingen bieden.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp