De vierde industriële revolutie en sociale innovatie op de werkplek
27/08/2019 Type: Discussienota's 9 pagina’s

De vierde industriële revolutie en sociale innovatie op de werkplek

Keywords:ICT/digitalisation, Opkomende risico's, Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Als we het hebben over de toekomst van het werk, vormen vooral de technische ontwikkelingen de kern van de discussie. In dit discussiestuk richten we ons op sociale innovatie in de context van digitalisering en de gevolgen daarvan voor toekomstige banen, toekomstige werknemers en toekomstige werkplekken, en op de uitdagingen die deze met zich brengen voor de regelgeving en het bestuur op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Het document beschrijft de nieuwe innovatieve samenleving en nieuwe bedrijfsmodellen, waarin meer werk online en in niet-kantooromgevingen wordt verricht door werknemers die vaak zzp’er zijn. De behoefte aan veerkracht en aanpassingsvermogen van individuele personen, de daaruit voortvloeiende nieuwe categorieën werknemers en de specifieke uitdagingen waarmee nieuwkomers en oudere werknemers worden geconfronteerd worden besproken, evenals de noodzaak voor VGW-organisaties om hun aandacht te verleggen naar de ondersteuning van individuele werknemers.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | MT

Aanvullende publicaties over dit onderwerp