Factsheet 75 - Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: Terug naar de werkplek
06/09/2007 Type: Factsheets 2 pagina’s

Factsheet 75 - Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: Terug naar de werkplek

Keywords:Campaign 2016-2017, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Spier- en skeletaandoeningen (aandoeningen van het bewegingsapparaat, SSA’s) vormen het meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa. Om dit probleem effectief aan te pakken zijn maatregelen op de werkplek nodig. Om te beginnen moeten er preventieve maatregelen worden getroffen. Bij werkenden die al SSA’s hebben, is echter de uitdaging hen voor het arbeidsproces te behouden en, zonodig, te re-integreren op de werkplek. Dit factsheet belicht de belangrijkste bevindingen van het rapport van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk ’Back to Work’ (Terug naar de werkplek), dat erop gericht is werknemers met SSA’s te behouden, te laten revalideren en te zorgen dat zij naar hun werk kunnen terugkeren. Het rapport bestaat uit twee delen: een overzicht van de literatuur over de doeltreffendheid van maatregelen op de werkplek, en een overzicht van de beleidsinitiatieven in Europa en op internationaal niveau.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp