You are here

Publicaties
07/07/2004

Factsheet 53 - Garanderen van de veiligheid en gezondheid van werknemers met een handicap

Factsheet 53 - Garanderen van de veiligheid en gezondheid van werknemers met een handicap

Personen met een handicap moeten een gelijke behandeling krijgen op het werk. Hiertoe behoort ook gelijkheid op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Veiligheid en gezondheid mogen niet als excuus worden aangewend om personen met een handicap niet in dienst te nemen of om hun dienstverband niet voort te zetten. Bovendien is een werkplek die toegankelijk, veilig en gezond is voor personen met een handicap ook veiliger, gezonder en toegankelijker voor alle andere medewerkers, klanten en bezoekers. De rechten van personen met een handicap komen aan bod in zowel de Europese antidiscriminatiewetgeving als de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wetgeving, die door de lidstaten wordt toegepast in de vorm van nationale wetgeving en regelingen, moet worden aangewend om personen met een handicap eenvoudiger toegang te geven tot de arbeidsmarkt en te voorkomen dat ze ervan worden buitengesloten.

Bestel een gedrukt exemplaarEU-boekwinkel: U kunt een gedrukt exemplaar van dit document bestellen
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV