Factsheet 90 – Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk — een statistisch plaatje
03/02/2010 Type: Factsheets 2 pagina’s

Factsheet 90 – Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk — een statistisch plaatje

Keywords:Voorkomen van arbeidsongevallen, Construction, Gevaarlijke stoffen, Het integreren van veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijs, Onderhoud, Veiligheid en gezondheid op het werk en jonge mensen, Risicobeoordeling, Statistiek, Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk

Arbeidsgebonden ziekten en werkgerelateerde gezondheidsproblemen (zoals asbestose, kanker, gehoorproblemen en spier- en skeletaandoeningen) komen veel voor bij werknemers die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Onderhoudswerkers lopen ook risico op allerlei soorten ongevallen. Op basis van gegevens van Eurostat uit vijf EU-landen blijkt dat ten minste 15-20% van alle ongevallen en 10-15% van alle dodelijke ongevallen verband houden met onderhoudswerkzaamheden (in 2006). Het is van essentieel belang adequate risicoanalyses uit te voeren voor onderhoudswerkzaamheden, evenals preventiemaatregelen in te stellen om de veiligheid en gezondheid van werknemers die betrokken zijn bij onderhoudswerkzaamheden te garanderen.

Downloaden in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Aanvullende publicaties over dit onderwerp