Factsheet 78 – Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: preventierapport. Samenvatting
08/02/2008 Type: Factsheets 2 pagina’s

Factsheet 78 – Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: preventierapport. Samenvatting

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Spier- en skeletaandoeningen (musculoskeletal disorders – MSD’s) zijn de meest voorkomende, met het werk verband houdende gezondheidsproblemen in Europa – 25 % van de werkenden in de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU-27) heeft rugklachten en 23 % klaagt over spierpijn. In de eerste plaats moeten er preventieve maatregelen worden getroffen. Maar voor degenen die al aan MSD’s lijden, is het zaak dat zij inzetbaar blijven, aan het werk blijven of weer naar hun werk kunnen terugkeren. Dit factsheet geeft de belangrijkste bevindingen weer van het preventierapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het rapport concentreert zich op preventie van MSD’s en de ontwikkeling en vooruitgang op dit terrein sinds de vorige MSD-campagne in het jaar 2000 en bestaat uit twee delen: een actueel overzicht van de onderzoeksliteratuur over arbeidsgebonden maatregelen om MSD-risico’s te voorkomen, en 15 casestudies die aantonen hoe de problemen in de praktijk op de werkplek zijn opgelost.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Aanvullende publicaties over dit onderwerp