Factsheet 70 - Jonge werknemers — Feiten en cijfers. Blootstelling aan risico’s en gezondheidseffecten
20/06/2007 Type: Factsheets 2 pagina’s

Factsheet 70 - Jonge werknemers — Feiten en cijfers. Blootstelling aan risico’s en gezondheidseffecten

Keywords:Voorkomen van arbeidsongevallen, Gevaarlijke stoffen, Emerging risks, HORECA, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, Lawaai op het werk, Veiligheid en gezondheid op het werk en jonge mensen, Stress en psychosociale risico’s, Statistiek, Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk

Dit factsheet geeft een samenvatting van een rapport over jonge werknemers van de Europese Waarnemingspost voor Risico’s. Deze publicatie heeft tot doel een overzicht te geven van de risico’s waaraan jonge werknemers op het werk worden blootgesteld en wat de consequenties daarvan zijn op zowel de korte als de lange termijn. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van statistische gegevens en onderzoeken, en van een aantal geselecteerde casestudies op het gebied van preventie. Veel van de sectoren en beroepen waarin jongeren werken, worden gekenmerkt door hoge ongevalrisico’s en blootstelling aan veel gevaren op de werkplek. Er moeten specifieke en gerichte maatregelen worden genomen, zowel in het onderwijs en de opleidingen als in de wijze waarop het dagelijkse werk wordt ingericht. Dit factsheet doet daarvoor een aantal aanbevelingen.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp