Factsheet 22 - Arbeidsgebonden stress
22/05/2002 Type: Factsheets 2 pagina’s

Factsheet 22 - Arbeidsgebonden stress

Keywords:Stress en psychosociale risico’s

Arbeidsgebonden stress is in de Europese Unie, op rugklachten na, de meest voorkomende oorzaak van met het werk verbonden gezondheidsproblemen - 28% van de werknemers in de EU heeft er last van1. Arbeidsgebonden stress kan het gevolg zijn van psychosociale risico’s die samenhangen met de organisatie of het management van het werk. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie van hoge eisen en weinig zeggenschap over de werksituatie, pesterijen en geweld op het werk. De oorzaak kan echter ook liggen bij fysische omstandigheden, zoals lawaai of temperatuur. Preventie van arbeidsgebonden stress is een van de doelstellingen uit de Mededeling van de Europese Commissie over een nieuwe strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk. Dit is één van de informatiebladen die het Agentschap heeft ontwikkeld om stress op het werk aan te pakken. In dit informatieblad wordt een methode voor risicoanalyse en preventie beschreven die kan worden toegepast op arbeidsgebonden stress en de oorzaken ervan. Het is bestemd voor iedereen die stress op het werk wil bestrijden. In de paragraaf ‘Nadere informatie’ aan het eind van dit informatieblad worden overige bronnen vermeld (zoals andere informatiebladen).

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PT | SK | SL | SV

Aanvullende publicaties over dit onderwerp