Samenvatting: Psychosociale risico's in Europa: prevalentie en strategieën voor preventie
13/10/2014 Type: Rapporten 2 pagina’s

Samenvatting: Psychosociale risico's in Europa: prevalentie en strategieën voor preventie

Keywords:Voorkomen van arbeidsongevallen, ESENER, Stress en psychosociale risico’s, Statistiek, Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk, Werknemersparticipatie

Deze samenvatting is gebaseerd op een gezamenlijk rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) over psychosociale risico's op het werk. Het rapport vloeit voort uit het complementaire werk van de twee agentschappen, wat in hun verschillende rollen tot uiting komt. Het rapport erkent de complexiteit van het verband tussen gezondheid en werk, presenteert vergelijkende informatie over de prevalentie van psychosociale risico's bij werknemers en onderzoekt de verbanden tussen deze risico's en gezondheid en welzijn. Daarnaast kijkt het naar de mate waarin ondernemingen actie ondernemen om psychosociale risico's aan te pakken en beschrijft het de interventies die bedrijven kunnen toepassen. Het rapport bevat ook een overzicht van het beleid in zes lidstaten.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Aanvullende publicaties over dit onderwerp