Korte Samenvatting Het beheer van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken - bewijs van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)
15/02/2018 Type: Rapporten 7 pagina’s

Korte Samenvatting Het beheer van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken - bewijs van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2)

Keywords:ESENER, Researchers

In het rapport wordt beschreven hoe de betrokkenheid die het management en de werknemersvertegenwoordiging inzake VGW aan de dag leggen de kans doet toenemen dat een bedrijf gedegen werkwijzen invoert.

Er wordt ook op gewezen dat micro- en kleine ondernemingen in hun VGW-inspanningen moeten worden bijgestaan, overeenkomstig het strategisch kader van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2020, en de Europese pijler van sociale rechten.

Ook een punt van aandacht is dat organisaties meer de neiging hebben zich te concentreren op de typische veiligheidsaspecten van VGW dan op gezondheids- en psychosociale risico's. Dit is met name het geval bij micro- en kleine ondernemingen.

Downloads
download

Aanvullende publicaties over dit onderwerp