ErgoKita: een voorbeeld van ergonomische interventie in de onderwijssector

Keywords:

In dit discussiestuk wordt het ErgoKita-project onderzocht, dat zich richtte op de risicofactoren voor spier- en skeletaandoeningen bij leerkrachten in het kleuteronderwijs en de effecten van een interventie. Dit onderzoek begon met het meten van fysiologisch werk, waaronder belastende houdingen zoals zitten en tillen, en omvatte het verstrekken van ergonomische apparatuur.

Meubilair dat ontworpen is voor volwassenen en niet alleen voor kinderen bevorderde de gezondheid van werknemers. Werknemersparticipatie bij de besluitvorming stimuleerde de betrokkenheid en vergrootte het bewustzijn, waardoor zowel buiten als op het werk het gedrag veranderde. De participatieve ergonomische aanpak is in veel sectoren succesvol toegepast. De interventie kan ook worden toegepast op andere kinderdagverblijven en in andere landen.

Downloadenin: en