Platform_Economy_policy_brief.pdf

Digitaalplatformwerk en veiligheid en gezondheid op het werk: een beleidsnota

Steeds meer werknemers werken via digitale werkplatforms. In dit overzicht worden digitaalplatformwerk en -werknemers gedefinieerd en gekarakteriseerd, en wordt gekeken naar de bijbehorende risico’s voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), die bijvoorbeeld het gevolg zijn van digitaal toezicht, prestatiedruk en baanonzekerheid.

Het verslag benadrukt dat de meeste platformwerkers door hun status als zelfstandige vaak niet worden beschermd door de VGW-regelgeving van de EU of de lidstaten, wat gevolgen heeft voor de preventie en het beheer van VGW-risico’s. Nieuwe initiatieven en wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en ter bescherming van platformwerkers komen aan de orde.

Downloaden in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |