Kaders en regelingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk bij micro- en kleine ondernemingen in de EU – SESAME-project
15/04/2016 Type: Rapporten 138 pagina’s

Kaders en regelingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk bij micro- en kleine ondernemingen in de EU – SESAME-project

Keywords:ESENER, Microenterprises

Dit rapport biedt een kritisch overzicht van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij micro- en kleine ondernemingen (mko's). Het benadrukt niet alleen het belang van mko's voor de economie en de samenleving in het algemeen, maar ook dat er ernstige en gegronde redenen tot zorg zijn over VGW in dit segment. Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat het risico op ernstig letsel en dodelijke ongevallen bij mko's groter is dan bij grotere organisaties. In het rapport worden de voornaamste redenen hiervoor besproken, waaronder de beperkte middelen van mko's en hun positie in de economie. Tot slot benadrukt het rapport ook de grote lacunes in de huidige kennis die, als zij worden opgelost, bestaande VGW-regelingen bij mko's zouden kunnen verbeteren.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp