België: Preventie van spier- en skeletaandoeningen als prioriteit in de nationale preventiestrategieën en -campagnes
19/03/2020 Type: Casestudies 10 pagina’s

België: Preventie van spier- en skeletaandoeningen als prioriteit in de nationale preventiestrategieën en -campagnes

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Deze casestudie benadrukt dat meer dan de helft van de werknemers in België getroffen wordt door een spier- of skeletaandoening. Dit leidt steeds vaker tot ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. In het nationale beleid, de strategieën en campagnes op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk worden het belang van spier- en skeletaandoeningen en de preventie ervan erkend. Een belangrijk kenmerk in dit verband is samenwerking, waarbij deskundigen een op feiten gebaseerde aanpak van het beleid aanleveren.

In de gekozen strategische aanpak wordt gekeken naar de voordelen van preventie van spier- en skeletaandoeningen voor werknemers, werkgevers en de maatschappij. Wetgeving is doelgericht: de aard van de problemen en de oorzaken (en gevolgen) worden beschreven en informatie en instrumenten worden aangereikt om deze problemen aan te pakken.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp