Oostenrijk: AUVA-steunregelingen – AUVAsicher en AUVAfit en andere initiatieven voor het aanpakken van spier- en skeletaandoeningen
19/03/2020 Type: Casestudies 9 pagina’s

Oostenrijk: AUVA-steunregelingen – AUVAsicher en AUVAfit en andere initiatieven voor het aanpakken van spier- en skeletaandoeningen

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, Employers

Uit deze casestudie blijkt dat het percentage werknemers met een spier- en skeletaandoening in Oostenrijk hoger is dan het EU-gemiddelde. Het aanpakken van spier- en skeletaandoeningen is prioritair in de nationale strategieën voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). AUVA, de grootste erkende ongevallenverzekeraar in Oostenrijk, is wettelijk verplicht om kleine en middelgrote ondernemingen gratis veiligheidsgerelateerd en arbeidsgeneeskundig advies te verstrekken.

Het pakket AUVAsicher is met name gericht op de preventie van spier- en skeletaandoeningen. Kleine en middelgrote ondernemingen beschikken mogelijk over minder kennis en inzicht wat betreft de aanpak van VGW. Voor deze specifieke uitdagingen zijn specifieke oplossingen nodig. Initiatieven zoals AUVAsicher vormen daarom een waardevol kanaal voor het verlenen van ondersteuning.

AUVA ondersteunt bedrijven ook via AUVAfit- en BAUfit-regelingen. In het pakket AUVAfit ligt de nadruk op de mentale en fysieke belasting op het werk.

Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp