Jaarverslag 2017
14/06/2018 Type: Jaarverslagen en andere publicaties over het Agentschap 71 pagina’s

Jaarverslag 2017

Keywords:Bedrijf, Corporate strategies and work programmes

Prestaties en prognoses

In het Jaarverslag 2017 geeft EU-OSHA de resultaten van zijn speerpuntprojecten weer en kijkt het vooruit naar toekomstige doelstellingen. Belangrijke activiteiten in 2017 zijn onder meer de voltooiing van de tweede editie van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s, en de afsluitende topbijeenkomst in Bilbao van de campagne "Een gezonde werkplek" voor 2016-2017. Tegelijkertijd is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de volgende campagne (2018-2019), "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!".

EU-OSHA bleef het hele jaar goed op het nationale, Europese en internationale niveau vertegenwoordigd met de organisatie van en deelname aan evenementen. Het Agentschap heeft met een aantal andere EU-organen samengewerkt aan projecten, bleef bijdragen aan de Europese routekaart tegen kankerverwekkende stoffen en kreeg de prijs voor goed bestuur van de Europese Ombudsman toegekend.

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp