Jaarverslag 2014: Verbetering van arbeidsomstandigheden in Europa
25/05/2015 Type: Jaarverslagen en andere publicaties over het Agentschap 73 pagina’s

Jaarverslag 2014: Verbetering van arbeidsomstandigheden in Europa

In zijn jaarverslag 2014 laat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zien op welke manier het een bijdrage levert aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, met name in micro- en kleine ondernemingen. Belangrijke activiteiten in 2014 waren onder meer het succesvol afronden van het veldwerk voor de enquête ESENER-2, de start van het project ‘Verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) in micro- en kleine ondernemingen in Europa’, de Interactieve Onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA), de resultaten van de campagne Gezond werk is werk zonder stress! en de langverwachte lancering van OSHwiki. Er wordt in het jaarverslag ook naar de toekomst gekeken en dan met name naar de volgende campagne Een gezonde werkplek op elke leeftijd, die gericht zal zijn op het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven.

Downloaden in:EN