Analyseverslag over beleidslijnen, strategieën en programma’s van de EU en de EU-lidstaten inzake bevolking en vergrijzende beroepsbevolking – Informatieblad

Keywords:

Deze publicatie geeft een korte samenvatting van het analyseverslag van EU-OSHA inzake beleidslijnen en acties op Europees en nationaal niveau om problemen aan te pakken, die veroorzaakt worden door de vergrijzing van de Europese bevolking. De publicatie geeft een kort en bondig overzicht van de factoren die van invloed zijn op de beleidsvorming en van de problemen waaraan beleidsmakers het hoofd moeten bieden als ze de arbeidsduur willen verlengen en de inzetbaarheid van oudere werknemers willen verbeteren. In de publicatie wordt tevens de supranationale en nationale invloed op de beleidsvorming onderzocht en wordt de situatie per land samengevat. Daarnaast wordt het huidige juridische en beleidskader van de EU besproken. Bovendien worden voorstellen gedaan voor toekomstige beleidsvorming.

Downloaden in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |