Hoe wordt het interactieve dashboard gebruikt

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA is een uitgebreide enquête die onderzoekt hoe risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken worden beheerd. Met het interactieve enquêtedashboard kunt u Esener-gegevens inzien en delen en de antwoorden op een selectie van vragen uit de Esener-enquête in detail bekijken per land, sectortype en organisatiegrootte.