Hoogtepunten

Stappen naar duurzaamheid – zoals de bevordering van een circulaire economie of duurzame aanbesteding – kunnen rechtstreeks van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens de groene transitie van Europa van nu tot 2040, is het van essentieel belang om overwegingen op het gebied van veiligheid...

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, die in samenwerking met onze nationale focal points worden georganiseerd, zetten allerlei organisaties in heel Europa in de bloemetjes die innovatieve benaderingen hanteren ter bevordering van het welzijn van hun werknemers. De voorbeelden van goede praktijken moeten gericht zijn op de actieve preventie van risico’s...

Digitaalplatformwerk omvat een breed scala aan banen en werknemers, die met zeer uiteenlopende uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) worden geconfronteerd. Als aanvulling op de bestaande middelen om meer bekendheid te geven aan dit prioriteitsgebied van de campagne voor een gezonde werkplek , publiceert EU-OSHA: een infographic met een beknopt...

Het lijkt misschien een voorrecht om in een veilige omgeving te werken en meer tijd met uw gezin door te brengen . Maar in de EU zijn dit rechten voor alle werknemers. Door de werkweek te beperken tot maximaal 48 werkuren en te zorgen voor voldoende vrije tijd tussen de werkdagen om uit kunnen te rusten en te investeren in uw privéleven maakt de EU van uw welzijn een prioriteit...

Nu digitalisering de werkplek transformeert, wordt AI-gebaseerde technologie voor personeelsbeleid (AIWM, AI-based Worker Management) een steeds belangrijker aandachtsgebied als het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk (VGW ) . In onze nieuwste paper onderzoeken we het verband tussen AI en de veranderende managementdynamiek op het werk, waarbij we octrooigegevens...

Op Internationale Vrouwendag 2024 heeft EU-OSHA een nieuwe discussienota gepubliceerd over de genderdimensies van telewerken en de belangrijkste uitdagingen voor vrouwen. De nota belicht de impact van de verschuiving naar telewerk en hybride modellen en laat zien hoe deze veranderingen een onevenredig groot effect hebben op het welzijn en de integratie van vrouwen op de...

De sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, die in vele EU-landen werk biedt aan zo’n 10 % van de totale beroepsbevolking, ziet zich voor verschillende uitdagingen gesteld op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De digitalisering en de invoering van platformwerk hebben een omwenteling in de sector teweeggebracht als gevolg van de nieuwe risico...

Organisaties uit verschillende sectoren die op pan-Europees niveau actief zijn, hebben zich bij de campagne voor een gezonde werkplek 2023-2025 aangesloten als officiële campagnepartner . Deze bedrijven en verenigingen uit het publieke en private domein spelen een cruciale rol als drijvende kracht achter het succes van de campagne door middel van bewustmakingsactiviteiten...

Deze enquête biedt belangstellenden en gebruikers van het werk van het Agentschap de gelegenheid feedback te geven over onze organisatie en activiteiten. Uw feedback helpt ons om onze inspanningen te sturen en de relevantie en bruikbaarheid van ons werk te verbeteren. Aangezien wij momenteel werken aan een nieuwe bedrijfsstrategie, zullen de resultaten van het onderzoek ook als...

Sinds de pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Het nieuwste rapport van EU-OSHA bevat een uitgebreide analyse van Europese onderzoeken naar mentale gezondheid op het werk in de perioden voor, tijdens en na de pandemie. Het bevat gegevens uit de enquête Vinger aan de pols van 2022 , waarbij meer dan 27 000...