Hoogtepunten

Professionals op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) belichten in een nieuwe discussienota de sterke en zwakke punten van preventiediensten in verschillende Europese landen. Het document biedt een deskundig perspectief op het huidige debat over de rol van interne en externe preventiediensten bij het waarborgen van de naleving van de VGW-regelgeving. Ook...

Over het algemeen toonden de belanghebbenden grote tevredenheid over het werk van EU-OSHA; 87 % van de respondenten gaf aan tevreden of zeer tevreden te zijn. Zij uitten hun waardering voor de bijdragen die EU-OSHA levert aan de veiligheid en de gezondheid op het werk (VGW), namelijk een groter bewustzijn van VGW-risico’s, een grotere kennis van oplossingen voor VGW-risico’s en...

Op werkplekken in de hele EU wordt steeds vaker gebruikgemaakt van geavanceerde robotica en artificiële intelligentie om taken te automatiseren. Automatisering biedt werknemers de mogelijkheid om saaie en risicovolle activiteiten te delegeren ten behoeve van meer veiligheid en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals overmatig...

EU-OSHA publiceert in het kader van de Europese Week tegen kanker (25 tot 31 mei) aanvullend onderzoeksmateriaal als bijdrage in de strijd tegen werkgerelateerde kanker. Na de eerste bevindingen van de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor werkgerelateerde kanker in Europa brengt het agentschap nu een gedetailleerd methodologisch verslag uit. De...

De snel veranderende beroepswereld werpt tal van uitdagingen op wat betreft de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Op zowel Europees als nationaal niveau wordt allang getracht om die naleving te verbeteren. EU-OSHA heeft de status van nationale strategieën en maatregelen ter ondersteuning van naleving op VGW-gebied in vijf verschillende...

In de door EU-OSHA gehouden EU-brede Esener-enquête (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) wordt onderzocht hoe op Europese werkplekken in de praktijk wordt omgegaan met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). In de enquête, waaraan duizenden bedrijven en organisaties uit heel Europa deelnemen, wordt gekeken naar psychosociale...

Stappen naar duurzaamheid – zoals de bevordering van een circulaire economie of duurzame aanbesteding – kunnen rechtstreeks van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens de groene transitie van Europa van nu tot 2040, is het van essentieel belang om overwegingen op het gebied van veiligheid...

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, die in samenwerking met onze nationale focal points worden georganiseerd, zetten allerlei organisaties in heel Europa in de bloemetjes die innovatieve benaderingen hanteren ter bevordering van het welzijn van hun werknemers. De voorbeelden van goede praktijken moeten gericht zijn op de actieve preventie van risico’s...

Digitaalplatformwerk omvat een breed scala aan banen en werknemers, die met zeer uiteenlopende uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) worden geconfronteerd. Als aanvulling op de bestaande middelen om meer bekendheid te geven aan dit prioriteitsgebied van de campagne voor een gezonde werkplek , publiceert EU-OSHA: een infographic met een beknopt...

EU-OSHA toont hoe belangrijk het is om veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) centraal te blijven stellen door deel te nemen aan het 34e internationale congres over gezondheid op het werk (ICOH) , dat plaatsvindt in Marrakesh. EU-OSHA analyseert de stand van zaken op het gebied van VGW in Europa in een symposium en bespreekt de bevindingen van de enquête over de...