Hoogtepunten

Maak kennis met de eerste groep campagnepartners van “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving” . Deze organisaties, uit zowel de private als de publieke sector, zetten zich actief in om de mens centraal te stellen bij digitalisering op de werkplek en zorgen ervoor dat deze boodschap alle hoeken van Europa bereikt. Is dit iets voor uw organisatie? Officiële...

In de nieuwe Napo-film wordt de aandacht gevestigd op het risico van brand en explosies op de werkplek, en komen maatregelen aan bod die kunnen worden genomen om dit risico te beperken. Voor elke brand en explosie zijn drie elementen vereist: een ontvlambare stof (brandstof), lucht (zuurstof) en een ontstekingsbron (hitte). En een fundamenteel probleem bij het beheer van dit...

Om bij te dragen aan de bestrijding van werkgerelateerde kanker heeft EU-OSHA een enquête gehouden over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa. Het doel is om de risicofactoren op de werkplek die tot de ziekte kunnen leiden beter in kaart te brengen door actuele en uitgebreide gegevens te verkrijgen die kunnen worden gebruikt voor preventie...

De vervoer- en opslagsector is uitermate divers en omvat een breed scala aan rollen, zoals chauffeurs en magazijnbeheerders, om er maar enkele te noemen. Deze bedrijfstak telt meer dan tien miljoen werknemers in de EU. Een gerichte aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is daarom van cruciaal belang. EU-OSHA heeft een verslag gepubliceerd met als titel “ Vervoer-...

In reactie op het veranderende werklandschap dat is ontstaan als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft EU-OSHA in drie recente publicaties de aandacht gevestigd op werken op afstand, namelijk: een verslag over de evoluerende regelgeving inzake telewerken in Europa en de gevolgen daarvan voor het welzijn en de gezondheid van werknemers; een discussienota over de opkomst van...

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, die in samenwerking met onze nationale focal points worden georganiseerd, zetten allerlei organisaties in heel Europa in de bloemetjes die innovatieve benaderingen hanteren ter bevordering van het welzijn van hun werknemers. De voorbeelden van goede praktijken moeten gericht zijn op de actieve preventie van risico’s...

“Hormigas perplejas” (Perplexe mieren) van Mercedes Moncada Rodríguez vertelt het verhaal van mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de fabricage van schepen en vliegtuigen en geconfronteerd worden met de teloorgang van hun bedrijfstak in het zuiden van Spanje. De film geeft een beeld van de gevolgen van veranderingen in de productie in de 21e eeuw en is de winnaar van de...

Vandaag wordt de officiële aftrap gegeven voor de nieuwe campagne voor een gezonde werkplek “ Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk ”. In overeenstemming met het digitale decennium van Europa bepleit de Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, Nicolas Schmit, een duurzame en succesvolle digitale transitie en spreekt hij zijn steun uit voor de...

De Europese Week van beroepsvaardigheden , die deel uitmaakt van dit Europees Jaar van de Vaardigheden, loopt van 23 tot en met 27 oktober 2023 om beroepsonderwijs en -opleiding te promoten als een aantrekkelijke loopbaan- en leerroute. Het is het uitgelezen moment om de balans op te maken van het OSHVET-project van EU-OSHA, dat is opgezet om leerkrachten en studenten in het...

De partnerschapsbijeenkomst voor een gezonde werkplek, die voor het eerst werd gehouden als hybride evenement – in Brussel en online op 21 september – bracht internationale en Europese bedrijven en organisaties bijeen om de campagne 2023-25 “ Veilig en gezond werk in een digitale samenleving ” te bespreken, met inbegrip van de voordelen van deelname aan de campagne. Naast...