Hoogtepunten

Deze enquête biedt belangstellenden en gebruikers van het werk van het Agentschap de gelegenheid feedback te geven over onze organisatie en activiteiten. Uw feedback helpt ons om onze inspanningen te sturen en de relevantie en bruikbaarheid van ons werk te verbeteren. Aangezien wij momenteel werken aan een nieuwe bedrijfsstrategie, zullen de resultaten van het onderzoek ook als...

Sinds de pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Het nieuwste rapport van EU-OSHA bevat een uitgebreide analyse van Europese onderzoeken naar mentale gezondheid op het werk in de perioden voor, tijdens en na de pandemie. Het bevat gegevens uit de enquête Vinger aan de pols van 2022 , waarbij meer dan 27 000...

Ga samen met onze stripheld Napo op ontdekkingsreis in de wereld van robotica op de werkplek! Ontdek nieuwe technologieën en onderzoek de gevaren die op de loer kunnen liggen bij het automatiseren van taken. Ga mee terwijl Napo ons wegwijs maakt in de veiligheid van de productielijn, samenwerkt met robots werkt en de kracht van exoskeletten ontdekt. Automatisering van fysieke...

De datavisualisatietool VGW-barometer is bijgewerkt met nieuwe indicatoren en biedt actuele informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in heel Europa. Met name de nieuwe rubriek Prognoses bevat kwantitatieve voorspellingen van toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid, gebaseerd op de prognose inzake vaardigheden van Cedefop . Op basis van studies...

Op Wereldkankerdag , die elk jaar op 4 februari wordt herdacht, zet EU-OSHA zich in voor de strijd tegen kanker, de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Uit de recente enquête over de blootstelling van werknemers blijkt dat uv-straling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s op de werkplek in Europa...

Digitaalplatformwerk is een groeiend werkgelegenheidsmodel in verschillende sectoren van de economie, waarbij betaalde arbeid wordt georganiseerd via of op een online platform. Het maakt het betreden van de arbeidsmarkt toegankelijker, met name voor sommige kwetsbare groepen , en het biedt flexibiliteit. Toch brengt het ook risico’s en uitdagingen met zich mee voor de...

In de nieuwe Napo-film wordt de aandacht gevestigd op het risico van brand en explosies op de werkplek, en komen maatregelen aan bod die kunnen worden genomen om dit risico te beperken. Voor elke brand en explosie zijn drie elementen vereist: een ontvlambare stof (brandstof), lucht (zuurstof) en een ontstekingsbron (hitte). En een fundamenteel probleem bij het beheer van dit...

Wist u dat? Onze online interactieve website voor risicobeoordeling heeft een digitale make-over ondergaan, en het gaat niet alleen om een moderne nieuwe vormgeving. Eind november waren er meer dan 350 000 risicobeoordelingen uitgevoerd en 341 OiRA-tools in gebruik. Met de upgrade van de OiRA-website willen we de weg vrijmaken voor een beter beheer van veiligheids- en...

De veranderende arbeidsmarkt is voor veel mensen een bron van stress, angst en andere mentale gezondheidsproblemen geworden. Werknemers met een lage sociaaleconomische status zijn bijzonder gevoelig voor psychosociale risico’s op het werk, een situatie die verergerd is door COVID-19 en de ontwikkelingen als gevolg van digitalisering . In een nieuw rapport analyseert EU-OSHA het...

Van de 42,8 miljoen personen met een handicap in de werkende leeftijd in de EU werkt momenteel slechts ongeveer de helft. Het is voor werkgevers van cruciaal belang om een goede gezondheid te bevorderen en personen met een handicap te ondersteunen bij het (her)betreden van de arbeidsmarkt en aan het werk blijven. Met het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap van...