Hoogtepunten

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Met een nieuw verslag waarin de bevindingen van een groot EU-OSHA-project worden samengevat, wordt gestreefd meer bekendheid te geven aan de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek. Daarnaast bevat het verslag belangrijke informatie voor beleidsmakers.

Blootstelling aan biologische agentia op de werkplek gaat gepaard met tal van gezondheidsproblemen, waaronder infectieziekten en allergieën. Hoewel dit probleem zich in een breed scala aan beroepen voordoet, is men zich er over het algemeen te weinig bewust van.

27/07/2020

© EU-OSHA

Onder het motto “Gezonde werkplekken stoppen de pandemie” is EU-OSHA een initiatief gestart om het hoofd te bieden aan de uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk in verband met de huidige pandemie. In dit kader verstrekt EU-OSHA een reeks adviezen voor de bestrijding van COVID-19 op de werkplek.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Europa kampt al langer met vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking: in 2030 maken werknemers tussen de 55-64 jaar oud naar verwachting 30 % van de beroepsbevolking uit. Ondertussen verlaten veel werknemers geruime tijd voor hun pensioenleeftijd de arbeidsmarkt.

Duurzame oplossingen om veilige, gezonde en eerlijke arbeidsomstandigheden vanaf het begin van het arbeidsleven te waarborgen zijn essentieel voor het tegengaan van deze negatieve ontwikkeling en het verbeteren van de productiviteit op de lange termijn.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Of u nu een deskundige bent op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), een onderzoeker of gewoon gepassioneerd bezig bent met de laatste ontwikkelingen en de beleidslijnen en inspanningen van de EU op het gebied van VGW, onze nieuwsbrief is hiervoor uw beste informatiebron.

Deze houdt u op de hoogte van belangrijke evenementen op het gebied van VGW over de hele wereld en de speerpuntactiviteiten van EU-OSHA, voorlichting en onderzoeksprojecten, die erop gericht zijn om werkplekken veiliger en gezonder te maken voor iedereen.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Zwaar lichamelijk werk zoals het tillen van patiënten vormt een belangrijke risicofactor voor spier- en skeletaandoeningen. Deze zijn een grote bron van zorg voor werknemers in de gezondheidszorg, die vaak melding maken van rugklachten en pijn in de bovenste ledematen. Hoe kunnen SSA’s in deze sector worden aangepakt?

Onze discussienota biedt een overzicht van SSA’s op werkplekken in de gezondheidszorg, analyseert risicofactoren en bespreekt effectieve maatregelen om die aandoeningen te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

Pages

Pages