Hoogtepunten

EU-OSHA publiceert in het kader van de Europese Week tegen kanker (25 tot 31 mei) aanvullend onderzoeksmateriaal als bijdrage in de strijd tegen werkgerelateerde kanker. Na de eerste bevindingen van de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor werkgerelateerde kanker in Europa brengt het agentschap nu een gedetailleerd methodologisch verslag uit. De...

De snel veranderende beroepswereld werpt tal van uitdagingen op wat betreft de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Op zowel Europees als nationaal niveau wordt allang getracht om die naleving te verbeteren. EU-OSHA heeft de status van nationale strategieën en maatregelen ter ondersteuning van naleving op VGW-gebied in vijf verschillende...

In de door EU-OSHA gehouden EU-brede Esener-enquête (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) wordt onderzocht hoe op Europese werkplekken in de praktijk wordt omgegaan met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). In de enquête, waaraan duizenden bedrijven en organisaties uit heel Europa deelnemen, wordt gekeken naar psychosociale...

Stappen naar duurzaamheid – zoals de bevordering van een circulaire economie of duurzame aanbesteding – kunnen rechtstreeks van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens de groene transitie van Europa van nu tot 2040, is het van essentieel belang om overwegingen op het gebied van veiligheid...

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, die in samenwerking met onze nationale focal points worden georganiseerd, zetten allerlei organisaties in heel Europa in de bloemetjes die innovatieve benaderingen hanteren ter bevordering van het welzijn van hun werknemers. De voorbeelden van goede praktijken moeten gericht zijn op de actieve preventie van risico’s...

Digitaalplatformwerk omvat een breed scala aan banen en werknemers, die met zeer uiteenlopende uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) worden geconfronteerd. Als aanvulling op de bestaande middelen om meer bekendheid te geven aan dit prioriteitsgebied van de campagne voor een gezonde werkplek , publiceert EU-OSHA: een infographic met een beknopt...

EU-OSHA toont hoe belangrijk het is om veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) centraal te blijven stellen door deel te nemen aan het 34e internationale congres over gezondheid op het werk (ICOH) , dat plaatsvindt in Marrakesh. EU-OSHA analyseert de stand van zaken op het gebied van VGW in Europa in een symposium en bespreekt de bevindingen van de enquête over de...

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk belicht het recht op een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. In 2024 is de dag gericht op de gevolgen van de klimaatverandering voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) . EU-OSHA doet onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en het hiermee verband houdende adaptatiebeleid voor de veiligheid en...

Het lijkt misschien een voorrecht om in een veilige omgeving te werken en meer tijd met uw gezin door te brengen . Maar in de EU zijn dit rechten voor alle werknemers. Door de werkweek te beperken tot maximaal 48 werkuren en te zorgen voor voldoende vrije tijd tussen de werkdagen om uit kunnen te rusten en te investeren in uw privéleven maakt de EU van uw welzijn een prioriteit...

Nu digitalisering de werkplek transformeert, wordt AI-gebaseerde technologie voor personeelsbeleid (AIWM, AI-based Worker Management) een steeds belangrijker aandachtsgebied als het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk (VGW ) . In onze nieuwste paper onderzoeken we het verband tussen AI en de veranderende managementdynamiek op het werk, waarbij we octrooigegevens...