Hoogtepunten

Terug naar highlights

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2023: aandacht voor het recht van eenieder om in een veilige en gezonde omgeving te werken

Image

© djvstock - stock.adobe.com

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die jaarlijks op 28 april plaatsvindt en door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wordt georganiseerd, vestigt de aandacht op een veilige en gezonde werkomgeving als grondbeginsel en grondrecht op het werk.

Bij EU-OSHA staat de viering in het kader van beginsel 10 van de Europese pijler van sociale rechten. Het Agentschap erkent dat een gezonde, veilige en goed ingerichte werkomgeving van essentieel belang is voor de totstandbrenging van een sterk, eerlijk en inclusief sociaal Europa.

Wilt u meer weten over het belang van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW)? Kijk wat u van onze held NAPO kunt opsteken.

Om werkplekken veiliger en productiever te maken is het van belang in alle bedrijven in Europa een preventiecultuur te ontwikkelen en de arbeidsomstandigheden voor alle werknemers te verbeteren.