Hoogtepunten

Terug naar highlights

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid: ontdek onze nieuwe rubriek op de website over werkgerelateerde psychosociale risico’s en mentale gezondheid!

Image

© WHO

Laten we op deze Werelddag van de Geestelijke Gezondheid de handen in elkaar slaan om een gezondere en meer ondersteunende werkomgeving voor iedereen te creëren! We vieren dit elk jaar op 10 oktober. Met het motto van dit jaar, “Our minds, our rights”, wordt benadrukt dat mentale gezondheid een fundamenteel mensenrecht is voor iedereen. 

Zinvolle arbeid kan het mentale welbevinden bevorderen, maar zo’n 27 % van de werknemers geeft aan te kampen met door het werk veroorzaakte of verergerde stress, depressie of angst. Problemen als een te zware werkbelasting, gebrek aan controle, werkonzekerheid of intimidatie zijn vermijdbare psychosociale risicofactoren.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze nieuwe thematische webpagina over psychosociale risico’s en mentale gezondheid. Er wordt een overzicht gegeven van het onderzoeksproject van EU-OSHA (2022-2025), dat tot doel heeft informatie te verstrekken met het oog op beleidsvorming, preventie en bewustmaking. Het onderzoek is gericht op feiten en cijfers, beleidsbeheer en praktijk, richtsnoeren en hulpmiddelen, inzicht in de aanpak van geweld en benaderingen inzake werkhervatting, en houdt rekening met diversiteit en kwetsbare groepen.

Om die dag te vieren, organiseert de Europese Commissie in Brussel de conferentie: An EU comprehensive approach that prioritises sound mental health for all, als een ondersteunende actie voor haar “alomvattende aanpak van mentale gezondheid”.