Hoogtepunten

Back to highlights

Samen sterk voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes

Image

Image by StockSnap from Pixabay 

“Iedereen wil zich veilig voelen …” Ook dit jaar wordt de campagne Orange the World gehouden, een zestiendaagse actiemarathon tegen gendergeweld. Op 25 november – de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen – wordt het startschot gegeven voor de campagne, die bedoeld is om het bewustzijn van de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te vergroten en kennis over dit thema uit te wisselen.

Vrouwen zijn op de werkvloer kwetsbaarder dan anderen voor specifieke risico’s, zoals geweld en intimidatie. Onze infografiek over seksuele intimidatie op het werk en de webrubrieken over vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk en de diversiteit van werknemers kunnen bijdragen tot de bevordering van een gendergevoelig perspectief op de werkplek.

Doe mee aan het initiatief voor veilige omgevingen van EIGE, het Europees Instituut voor gendergelijkheid, in het kader van Orange the World. Help ons maatregelen te stimuleren om geweld tegen vrouwen en meisjes voorgoed uit te bannen!