You are here

Hoogtepunten
29/11/2018

Werken in de digitale toekomst: veiligheid en gezondheid in 2025

De eindresultaten van het verkenningsproject van EU-OSHA over de toenemende digitalisering van arbeid en de hiermee samenhangende uitdagingen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) zijn nu beschikbaar in een nieuw verslag. Kunstmatige intelligentie, samenwerkende robots, virtuele en verhoogde realiteit, onlineplatforms en andere innovaties zullen onze manier van werken veranderen.

Dankzij robotica en automatisering zal er minder gewerkt moeten worden in een traditioneel gevaarlijke omgeving. Daar staat tegenover dat werkgerelateerde stress en ergonomische risico's waarschijnlijk toenemen als gevolg van trends zoals nieuwe vormen van mens-machine-interfaces, meer online en mobiel werken, door algoritmes gestuurd toezicht op en beheer van werknemers, vervaagde grenzen tussen werk en privéleven en snellere baanveranderingen.

Lees het persbericht

Download het verslag en de samenvatting over nieuwe en opkomende risico's voor veiligheid en gezondheid op het werk als gevolg van de digitalisering tegen 2025

Bekijk onze scenariotekeningen voor een snelle weergave van de mogelijke invloed van digitalisering op veiligheid en gezondheid op het werk in de toekomst

Ontdek meer over ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering van arbeid