Hoogtepunten
15/11/2019

Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: prevalentie, kosten en demografische ontwikkelingen in de EU

© Cristina Vatielli 

In ons nieuwe algemene Europees overzichtsverslag en de samenvatting daarvan wordt bekeken welke invloed spier- en skeletaandoeningen (aandoeningen aan het bewegingsapparaat) hebben op de Europese beroepsbevolking, de samenleving en de economie.

Deze publicaties maken deel uit van een grootschalig EU-OSHA-project dat is gericht op het analyseren van nationale en Europese gegevens over deze aandoeningen, de effecten daarvan op gezondheid en werk, de risicofactoren en preventie- en herintegratiemaatregelen.

Deze diepgaande analyse wijst op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak ter voorkoming van arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen, waardoor miljoenen werknemers getroffen worden en die werkgevers miljarden euro’s kosten. 

Binnenkort volgen enkele nationale verslagen.

Bekijk het definitieve overzichtsverslag en de samenvatting

Raadpleeg het thematische onderdeel van onze website voor meer informatie over arbeidsgerelateerde SSA’s