Hoogtepunten
12/03/2020

Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: nieuw samenvattend verslag met nationale gegevens als aanvulling op bevindingen van de EU

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Dit meest recente samenvattende verslag is onderdeel van een groter project van EU-OSHA voor de analyse van nationale en Europese gegevens inzake arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s). In het verslag wordt ingegaan op de prevalentie en het bereik van spier- en skeletaandoeningen, de aan deze aandoeningen verbonden risicofactoren, de invloed van SSA’s op de gezondheid en de preventie ervan op de werkplek.

In deze publicatie worden bevindingen op EU-niveau aangevuld met nationale gegevens en analysen uit tien landen (Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Finland en Zweden). Door nationale gegevens op EU-niveau te delen, draagt EU-OSHA bij tot de verbetering van kennis over spier- en skeletaandoeningen bij beleidsmakers, VGW-professionals en nationale instanties in het algemeen.

Zie het samenvattende verslag en alle gerelateerde publicaties over Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: prevalentie, kosten en demografische ontwikkelingen in de EU

Raadpleeg het gedeelte in OSHwiki over spier- en skeletaandoeningen